PRAVIDLA SYSTÉMU  

Vysvětlení bodu 3d pravidel systému (trikové bannery)

V bodě 3d Pravidel pro užívání reklamního systému BANNERY.cz se praví:

Do systému nebudou připuštěny bannery, které mohou vypadat jako běžná součást operačního systému (kupříkladu okna OS Windows apod.).

Účelem tohoto ustanovení je hrát s návštěvníky stránek zapojených do reklamního systému fair-play, tedy nenechat je klikat na bannery jenom proto, že si myslí, že se tak banneru zbaví - protože jim právem připadá jako nějaké okno s hláškou operačního systému apod.

Z tohoto důvodu nechceme do systému vpouštět takové bannery, které mohou svým obsahem přimět uživatele ke kliknutí na banner bez skutečného zájmu o jím propagovaný obsah.

Do seznamu nechtěných bannerů tak spadají např. bannery napodobující svým vzhledem okna OS Windows, které bude nezkušený uživatel chtít zavřít prostřednictvím "křížku" či na nich zobrazeného tlačítka OK, které ale obojí budou ve skutečnosti jen součástí obrázku banneru a kliknutí na ně povede k navštívení bannerem propagované stránky.

Tímto bodem pravidel však nejsou ze systému nutně vyřazovány všechny bannery, které zobrazují prvky operačního systému. Pokud totiž takovýto prvek vede uživatele k interakci s ním teprve v okamžiku, kdy uživatel projeví zájem o obsah bannerem propagovaný a touto interakcí se snaží se k obsahu dostat, je v takovém případě logické mu jej skutečně nabídnout, a to otevřením bannerem propagované stránky.

Hranice mezi vyhovujícími a nevyhovujícími bannery je však natolik nejasná, že ji nelze přesně definovat a konečné rozhodnutí o zařazení či nezařazení banneru do systému tak závisí na úvaze administrátora systému.

Abychom celou situaci dále osvětlili, nabízíme Vám zde několika ukázek bannerů, využívajících ve svém obsahu prvky operačního systému, společně s ukázkovým rozhodnutím o jejich přijetí či nepřijetí a odůvodněním tohoto kroku:


Banner 1:


NESCHVÁLENO: Banner vypadá jako okno operačního systému předstírající událost, která vzbudí uživatelovu pozornost a vyvolá potřebu reagovat, aby se okna zbavil.


Banner 2:


NESCHVÁLENO: Banner se tváří jako dialogové okno a přitom jak kliknutí na "tlačítko" Ano tak i na "tlačítko" Ne vyvolá stejnou akci a vnutí tak uživateli obsah propagované stránky i v případě aktivního projevení nezájmu o něj.


Banner 3:


SCHVÁLENO: Radio buttony nenutí uživatele ke kliknutí, pokud nemá skutečně zájem.


Banner 4:


SCHVÁLENO: Pokud uživatel klikne na rolovátko, dělá to ze svého zájmu o pokračování textu vtipu. Proto je vhodné jej navést na propagované stránky, kde si jej může dohledat nebo najít další vtipy.


Banner 5:


SCHVÁLENO: Výzva k výběru zábavy nevypadá jako nevyhnutelně zodpovězitelná - je jen jedním z prvků stránky, netváří se např. jako okno systému, se kterým už je třeba něco dělat.


Banner 6:


SCHVÁLENO: Pokud uživatel klikne na některý z ovládacích prvků v banneru, projeví svůj zájem napsat SMS a je naveden na stránku, odkud je mu to skutečně umožněno.


Banner 7:


SCHVÁLENO: Dotaz nevypadá jako nevyhnutelně zodpovězitelný (není např. umístěn ve falešném okně operačního systému).


Banner 8:


SCHVÁLENO: Kliknutí na tlačítko s množstvím bodů sice tuto ukázkovou fotografii nijak neohodnotí, ale nastíní způsob funkce propagovaných stránek a umožní po jejich otevření hodnotit fotografie reálné.

     
Kdo stojí za Bannery.cz

© 2004 BANNERY.cz